Senior Klub

13. november 2019 / Comments (0)

Generelle begivenheder

Kære Seniorer

 

Vi er nogle kollegaer der syntes, at der skal laves en Senior klub i Nordjylland på tværs af alle faggrænser.
Formålet med klubben er at bevare kontakten til kollegaer der stopper pga. pension, efterløn eller
lignende, og at ( ældre kollegaer ) kan lave netværk med ligestillede.

Vi forestiller os at man kan mødes f.eks en eftermiddag / aften ca. hver anden måned til en kop kaffe /øl og snakke med folk der har samme mål , nemlig at gøre overgangen til seniorlivet bedst mulig . Der vil også kunne indbydes foredrags holdere til feks. at fortælle om pensions og efterløns problematikker.

MELD DIG IND NU

(Gør det med det samme, uanset om du deltager i generalforsamling eller ej)